Denumirea lucrarii: Asezamint de Ajutor Umanitar, Doman
Amplasament: mun. Resita, DN 58, km.47+370 jud. Caras-Severin
Beneficiar: Bendariu Aurel si As. Samarineanul Milostiv
Aria incintei: AI = 5755,00 mp.
Aria construita: AC = 396,52 mp.
Procent ocupare teren: POT= 10%
Coeficient utilizare teren: CUT= 0,1

Amplasametul se situeaza în extravilanul municipiului Resita, pe teritoriul localitatii Doman, în apropierea drumului national D.N. 58, Resita-Anina, la iesirea din oras, pe partea stânga. Accesul se realizeaza prin strada principala, pe un drum de care, nemodernizat.
Dezvoltata dupa tipologia planimetrica a bisericilor orthodoxe, edificiul de rit greco-catolic al asezamintului umanitar din localitatea Doman este constituit din cele patru spatii caracteristice, bine determinate: tinda – pronaos – naos – altar.
Realizata din zidarie de piatra de 40cm grosime si sarpanta de lemn cu invelitoare din bardouri bituminoase, traseele constructive sint evidentiate puternic prin repetarea dimensiunilor in cazul pronaosului si a naosului de la care s-a ajuns si in cazul rapoartelor prezente in cadrul tindei si a altarului.
Evident in cazul prezent este tipul edificiului de cult cu plan trilobat (triconc) in care absidele se racordeaza unui corp de plan dreptunghiular. La pozitionarea acestora au fost utilizate medianele naosului materializat in plan printr-un patrat boltit la acelas nivel ca si in cazul pronaosului.
Intrarea in cadrul edificiului este protejata prin tinda deasupra careia este ridicat turnul care atit prin sistemul constructiv ( structura de lemn ) cit si prin imaginea sa plastica adoptata aminteste de bisericile de lemn din Maramures.
Balconul amplasat de-asupra tindei cu acces direct din cadrul pronaosului ofera o vizibilitate asupra intregului spatiu interior. Din cadrul acesteia se va face si accesul la platforma din turn, platforma care ofera o imagine de ansmblu a intregului spatiu inconjurator, biserica in sine fiind pozitionata pe un promotoriu inalt care va marca impreuna cu edificiul propus amplasamentul prezent.
Corespondenta deplina intre structura si plastica, intre spatiul interior si expresia volumetrica este sprijinita si de catre traseele constructive arhitecturale la care s-a optat pentru realizarea imaginii sale de ansamblu.
Traseele arhitecturale impreuna cu turnul de factura maramureseana precum si caracterul planimetric inspirat din bisericile ctitorite in timpul domniei lui Stefan cel Mare ( Vad – inceputul sec. XVI – lea, modificat in zona altarului datorita sistemului constructiv adoptat ) intregesc imaginea de edificiu caracteristic teritoriului tarii noastre.
Structura de rezistenta a intregului edificiu exprima si sustine compozitia de volume rezultate.
Constructie parter, cu forma în plan trilobat, cu dimensiunea înscrisa într-un dreptunghi cu laturile 8,80 x 16,35 m si înaltimea maxima la acoperis 13,0 m.
Structural, cladirea este o constructie de tip sala, realizata din zidarie de piatra si sarpanta din lemn. Fundatiile sunt directe, continui sub ziduri, realizate din zidarie din piatra bruta, cu mortar M100. Elevatiile sunt din panouri din zidarie din piatra bruta, inclusa în beton C4/5 ( Bc5 ), bordate cu centuri si sâmburi din beton armat. Suprastructura, realizata din zidarii din piatra cioplita cu mortar M100, având panourile bordate cu centuri si sâmburi.
Asigurarea utilitatilor se va face dupa cum urmeaza:
-alimentarea cu energie electrica, printr-o extensie de cca. 50 m. a liniei aeriene a localitatii Doman;
-alimentarea cu apa, dintr-un put forat;
-canalizarea apelor menajere, în sistem local cu bazin
vidanjabil;
-asigurarea încalzirii, în sistem local, cu C.T. proprie.